OPREMA ZA MARKETE

Modularan sistem stalaža, veoma prilagodljiv u prostoru sa mnogo dodatnih elemenata, elektrostatski neutralan i ekološki čist proizvod zadovoljava operativne i strukturalne zahtjeve MALIH, SREDNJIH I VELIKIH PRODAJNIH POVRŠINA prehrambene i neprehrambene robe.

Proizvodi

– metalne stalaze za prehrambene proizvode
– metalne stalaze za neprehrambene proizvode
– vitrine
– pultevi svih vrsta za prodavaonice
– žičani elementi u prodavaonicama
– dodatna oprema
– proizvodi su ekološki čisti
– sjajnost bojanog sloja je 60 glossa, i zadovoljava kriterije prodaje robe
– nosivost polica su od 100, 150, 220 i 400 kg
– visina stalaza od 1000 – 3250 mm
– police su dubine 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 mm
– police su dužine: 650, 850, 1000 i 1330 mm
– nosivost polica su od 100 – 400 kg